Так само на цьому сайті
Докладніше про САУ
Для діючих членів САУ

Change the content of this template to fit your needs.

Шановні колеги-аудитори!

ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ Київського територіального відділення

Шановні члени Київського ТВ ВПГО "САУ"

Запрошуємо Вас прийняти участь у звітно-виборчих зборах Київського ТВ ВПГО "САУ", які відбудуться 12 травня 2016 року о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10, к. 418 (4-й поверх). Початок реєстрації о 15.30.

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Звіт про роботу Київського ТВ САУ в 2015-2016 р.р.
2. Звіт ревізійної комісії.
3. Обрання делегатів на звітно-виборний з’їзд ВПГО «Спілка аудиторів України», який відбудеться 27 травня 2016 р.
4. Обговорення пропозицій щодо кандидатур до складу керівних органів Спілки аудиторів України.
5. Вибори членів правління Київського територіального відділення ВПГО «САУ».
6. Різне.

На початку зборів відбудеться семінар для членів ВПГО «Спілка аудиторів України» на тему: «Огляд вимог до аудиторських висновків (звітів незалежних аудиторів), що надаються до Нацкомфінпослуг та НКЦБФР за результатами аудиту річної звітності». Доповідач - Зацерковна Т.М., помічник народного депутата, член правління Київського ТВ ВПГО «САУ».
У випадку не можливості прийняти участь в зборах, просимо надати довіреність на участь іншому члену КТВ САУ.

З повагою,
Правління Київського ТВ ВПГО "Спілка аудиторів України".
Конт. № тел. 279-59-87


Шановні члени Київського ТВ ВПГО "САУ",

Запрошуємо Вас прийняти участь у загальних зборах Київського ТВ ВПГО "САУ", які відбудуться 03 березня 2015 року о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, буд.1

Проект порядку денного загальних зборів:
1. Звіт про роботу КТВ САУ в 2014р.
2. Звіт ревізійної комісії
3. Обрання делегатів на з’їзд ВПГО «САУ»
4. Зміни у складі Правління КТВ «САУ»
5. Розгляд питання відносно внесення змін до Статуту ВПГО «САУ»:
- Розширення асоційованого членства за рахунок не сертифікованих працівників аудиторських фірм
6. Обговорення питання відносно вартості послуг зовнішніх контролерів якості ВПГО «САУ» у Київському регіоні.
7. Різне.

Правління Київського ТВ ВПГО "Спілка аудиторів України"


Шановні члени Київського територіального відділення ВПГО "САУ"!
На виконання рішення Ради ВПГО «САУ» від 13.06.2014 р. запрошуємо Вас прийняти участь в Міжрегіональному «круглому столі» за темою "Презентація та обговорення проекту нової редакції Закону України "Про аудиторську діяльність".
  Круглий стіл відбудеться 1 серпня 2014р. об 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 1 (НАСОА, ауд. 101).
  З проектом нової редакції Закону України "Про аудиторську діяльність", що буде обговорюватись, Ви можете ознайомитися на сайті: www.spilka-audit.org.ua в розділі «Документи для обговорення» (для зареєстрованих користувачів), а також на нашому сайті. Також Ви можете ознайомитись з Директивами 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності та ДИРЕКТИВОЮ 2014/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р., що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів.
Прохання, підтвердити свою участь у круглому столі зручним для Вас способом:
За телефоном: (044) 483-83-10, 483-16-49, (063) 600-47-23, (066) 042-86-40, (067) 504-64-20


Щодо вимог Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (на лист ВПГО "САУ" № 2/14 від 14.02.2014 р.).

Запрошуємо Вас прийняти участь у загальних зборах Київського ТВ ВПГО "САУ", які відбудуться 12 березня 2014 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, буд.1
 
Проект повестки дня собрания:
1. Отчет о работе КТВ САУ в 2013 г.
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Выборы делегатов на съезд
4. Обсуждение законопроекта «Об аудиторской деятельности»
5. Утверждение Положения о КТВ САУ.
6. Разное
Правління Київського ТВ ВПГО "Спілка аудиторів України"


Пропонуємо ознайомитись з оновленим сайтом Спілки аудиторів України та сторінкою Київського територіального відділення ВПГО "САУ"


Київське територіальне відділення Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів»  України запрошує Вас до членства в Спілці аудиторів України.

Подальший розвиток аудиторської діяльності в Україні в повній мірі залежить від активної позиції кожного аудитора.
Розвиток сучасного ринку аудиторських послуг неможливий без підтримки громадської організації, яка об’єднує вітчизняних професіоналів з аудиту.

Спілка аудиторів України вже 17 років виконує колосальну та кропітку роботу із становлення та розвитку аудиторської професії.
Не випадково в Законі України «Про аудиторську діяльність», прийнятому Верховною Радою України в 1993 році Спілка аудиторів України була визнана професійною громадською організацією аудиторів.

За роки існування Спілці вдалося внести свій внесок в вирішення спільних професійних завдань.
В активі Спілки делегування своїх членів в Аудиторську палату України, оперативне реагування на зміни в правовому полі, безпосередня участь у підготовці нормативної бази із сертифікації аудиторів, впровадженні стандартів аудиту, вдосконаленні професійних знань аудиторів.

На сучасному етапі зважаючи на потребу суспільства в підвищенні довіри до фінансової інформації першочерговим завданням є покращення якості аудиторських послуг.
Співпраця з Аудиторською палатою України надає можливість розглядати та надавати рекомендації щодо документів по організації і регулюванню аудиторської діяльності які приймає Аудиторська палата України.
Фахівці САУ залучаються в якості експертів при розгляді скарг.

Члени Спілки аудиторів України можуть розраховувати на:
- захист професійних прав;
- отримання інформації про новини в аудиторській діяльності;
- спілкування з колегами, обговорення проблем і шляхів їх вирішення;
- участь в семінарах з питань впровадження стандартів аудиту та системи контролю якості аудиторських послуг.

Підтримайте Всеукраїнську професійну громадську організацію «Спілка аудиторів України», що сприятиме розвитку аудиторського бізнесу.

Правління Київського територіального відділення ВНГО «Спілка аудиторів України»

Обговорення проекту Закону України

Шановні аудитори Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» в м. Києві та Київській області!

Пропонуємо для обговорення проект Закону України «Про аудиторську діяльність». Свої побажання та зауваження прохання направляти на адресу ВПГО «САУ» sau@kievweb.com.ua

З проектом можна ознайомитись тут.

Обговорення проекту Закону України

Шановні аудитори Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» в м. Києві та Київській області!

Запрошуємо Вас прийняти участь у зборах аудиторів, які відбудуться 19 квітня 2012 р. у м. Києві, вул. Підгірна 1, Національна академія статистики, обліку та аудиту, ауд. №207, початок об 16:00.

На цих зборах буде проведено обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності».

Нагадуємо Вам, що на засіданні Ради ВПГО «САУ» 4 квітня 2012 р. прийнято рішення про сплату членських внесків у сумі 500 грн. на 2012 рік.

Наші реквізити:

ВПГО «САУ», код ЄДРПОУ 14306263,
Р/рах. 26004000043167 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 30023.

Призначення платежу: Членський внесок за ПІБ_згідно Статуту САУ. Без ПДВ.

Також запрошуємо Вас відвідати семінар, запрошення на який направлено в окремо вкладеному файлі.

«Аудит: сучасність та майбутнє»

Шановні учасники Міжнародної конференції
«Аудит: сучасність та майбутнє»
14-15 жовтня 2011 року!

Аудиторська палата України та Організаційний комітет з проведення Міжнародної конференції «Аудит: сучасність та майбутнє» висловлює вам свою подяку за активну участь в успішному проведенні заходу.

Сподіваємось, що обмін досвідом в ході конференції заклав міцну платформу для подальшої плідної роботи з питань розвитку та становлення аудиту в Україні.

Наголошуємо на важливості проведеного заходу та висловлюємо сподівання, що набутий досвід та корисні матеріали конференції дозволять вам передати основні думки конференції всім аудиторам вашого регіону.

Розраховуємо на вашу підтримку у розбудові європейського майбутнього сучасної аудиторської професії.

З повагою
Організаційний комітет

Міжнародної конференції
«Аудит: сучасність та майбутнє»

В додатку:
- Резолюция Международной конференции «Аудит: настоящее и будущее»  (Киев, октябрь 2011 г.).
- Прес-огляд проведення Міжнародної конференції «Аудит: сучасність та майбутнє» 14-15 жовтня 2011 року.

Картка аудитора – члена ВГПО «Спілка аудиторів України»

Шановні члени ВГПО «Спілка аудиторів України»!

В зв’язку з оновленням контактної інформації членів ВПГО «САУ», просимо заповнити інформацію згідно додатку та направити її в Київське Територіальне Відділення ВГПО «Спілка аудиторів України» за адресою: sau@kievweb.com.ua або факсом (044) 044) 483-16-49.

Дякуємо за співробітництво.

З повагою,
Правління КТВ ВГПО «Спілка аудиторів України»

Картка підтвердження аудитора на сайт

ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ Київського територіального відділення

Шановні члени  Київського територіального відділення Всеукраїнської професійної громадської організації  «Спілка аудиторів України»!

Правління Спілки повідомляє Вам про те, що 5 березня о 16 годині, в аудиторії 207 Національної академії статистики, обліку та аудиту, вул. Підгірна – 1, відбудуться Звітно-виборні ЗБОРИ Київського територіального відділення Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України”. Початок реєстрації о 15.00 в аудиторії 207.

Пропонується такий порядок денний:
- про членство у КТВ ВПГО «САУ»;
- звіт голови КТВ ВПГО «САУ» про роботу територіального відділення за минулий період;
- вибори делегатів на звітно-виборний з’їзд ВПГО «Спілка аудиторів України», який відбудеться 29.03.2013 р.;
- обрання правління Київського територіального відділення ВПГО «САУ»;
- обговорення пропозицій щодо кандидатур до складу керівних органів Спілки аудиторів України;
- різне.

Нагадуємо Вам також про необхідність заповнення картки-аудитора – члена ВПГО «Спілка аудиторі в України» , яку можна знайти на сайті Спілки.

Заздалегідь висловлюємо Вам свою вдячність.

З повагою,
Правління КТВ ВПГО «САУ»

Шановні аудитори!

Шановні аудитори!

Державний комітет фінансового моніторингу України нагадує що 21 серпня набирає чинності Закон України «Про внесення  змін до Закону України « Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 18/05/2010 № 2258-VI (далі – Закон).

З метою забезпечення реалізації вимог Закону спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу України надсилає роз’яснення про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансового тероризму.

За домовленістю з Державним комітетом фінансового моніторингу України вищевказане роз’яснення до відома членів Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України.

Додаток: інформація на чотирьох аркушах.

Виконавчий директор ВПГО
«Спілка аудиторів України»
В.В. Галкін

Нові поточні рахунки на новому МФО

Шановні керівники територіальних відділень та члени ВПГО «САУ»!

У зв’язку, що ПАТ «Укрсоцбанком» прийнято рішення  про проведення процесу внутрішньої реорганізації, внаслідок якої всі банковськи філії будуть переведені на НОВИЙ ЄДИНИЙ  МФО головного офісу.

Тому  зі зміною банківських реквізитів, ВПГО «САУ»  буде відкрито НОВІ ПОТОЧНІ РАХУНКИ НА НОВОМУ МФО 300023   Головного офісу ПАТ «Укрсоцбанку»:

ВПГО «САУ»
ЕДРПОУ 14306263
Рахунок № 26005000023766 (грн.),
в  ПАТ«Укрсоцбанк» МФО 300023

Починаючи з 9 березня 2011 року, Ви повинні проводити розрахунки за новими банківськими реквізитами.

До 7 березня 2011 року включно проводити розрахункі необхідно за старими реквізитами.

З повагою!
Дирекция ВПГО «САУ»

Рекомендуємо звернути увагу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 вересня 2009 р. № 1120-р
Київ

Деякі питання адміністрування податку на додану вартість

1. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 757 “Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 52, ст. 1797) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 838 “Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 55, ст. 1919).

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про внесення змін до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями”

На веб-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua) в підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика”  розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями” та аналіз впливу цього регуляторного акта.

Його  розроблено  ДПА України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27 березня 2009 року №15714/1/1-09 з метою  запровадження  упереджувального контролю та створення перепон на шляху  непродуктивного  відтоку капіталу за межі України.
Пропонується внести  зміни до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року №1409,   доповнивши  його положеннями  щодо залучення  Державної податкової адміністрації України  до процесу  видачі  висновків щодо доцільності продовження строків таких  розрахунків.

Про факти незаконних перевірок – повідомляйте на "гарячу лінію"

За номером 8-800-507-30-90 працює „гаряча лінія ”, створена за дорученням Ю.Тимошенко.

Зателефонувавши на цей номер підприємці можуть повідомляти про факти проведення перевірок контролюючими органами, які проводяться всупереч постанові Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 502 „Про тимчасове обмеження здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року”.

Реєстрація
Шановні колеги!
З приводу здобуття доступу до матеріалів нашого сайту просимо звертатися в Київське територіальне відділення Союзу аудиторів України:
Адреса юридична: 01601, вул. Велика Житомирська, 33, оф. 412C
Адреса поштова : 01601, вул. Стрітенська,10, оф.412С
e-mail: sau-vd@kw.ua,sau@kievweb.com.ua тел. : (044) 279-59-87
(063) 600-47-23
(066) 042-83-10
(067) 504-64-20
Заява до вступу
Вхід користувачів
Користувач:

Пароль:

Запам`ятати менеЗабули пароль?

Реєстрація!
Пошук
© 2009 Київське територіальне відділення Спілки аудиторів України, разработка сайта IT-Studio.kiev.ua